Ackord för elgitarr

Flera av de som vill lära sig att spela ett instrument väljer att spela någon typ av gitarr, många önskar att spela elgitarr då det är lite coolare än en vanlig gitarr troligtvis för att dom spelar elgitarr i alla rockgrupper. För att lära sig att spela gitarr så behöver man kunna spela ackord, och ackord är musikaliskt sett en samklang mellan flera toner som spelas ihop. Om du lär dig spela ett antal ackord för elgitarr eller en vanlig gitarr kan du snabbt vara med och spela låtar med andra. Att lära sig ackord brukar för de mesta inte vara så svårt.

Lära sig ackord

Det finns en så kallad ackordtabell som du bör lära dig när du börjar spela elgitarr eller vanlig gitarr. Kategorierna i tabellen är (C), (C)m, (C)m7, (C)7, (C)maj7 och (C)sus, dessa är några av grund ackorden som du får lära dig först. Det som anses viktigast att lära sig är de primära dur- och mollackorden. Det finns mycket att lära sig om man vill men du kommer långt bara med grundackorden. Normalt är grundton också baston, alltså att översta strängen, den lägsta tonen, i ackordet är baston.

Spela elgitarr på gehör

Många som lär sig att spela gitarr, oavsett om det är en elgitarr eller vanlig gitarr, lär sig på gehör. Det vill säga att de lyssnar sig fram till hur det låter när dom spelar på olika gitarr strängar och jämför med låten som dom vill lära sig. Det går nog jättebra att lära sig att spela på gehör men det blir svårt om du ska börja spela efter noter sedan och kanske spela i en grupp där man måste gå efter noter. Men det skadar aldrig att lära sig både och men i alla fall titta på de vanligaste ackorden innan du börjar spela efter gehör. Lycka till!