Elektronisk signering med Oneflow

Att signera dokument har blivit så otroligt mycket lättare sedan möjligheten till elektronisk signering kom. Är du intresserad av att veta mer om elektronisk signering?

Jag minns bara alltför väl hur det var förr i tiden när man var tvungen att träffas ”fysiskt” för att signera dokument, eller så stoppade man ner dokumentet i ett kuvert och fick skicka det för signering och sedan skulle dokumentet tillbaka på samma vis. Det kunde ta över en vecka genom posten att få ett dokument signerat. Sedan kom åtminstone faxen och då gick det förvånansvärt smidigt ändå, men då var ju problemet att dokumentet skulle ”in i datorn” igen.

Vad är Oneflow?

Precis som med olika plattformar för e-handel, affärssystem och mycket annat, så är Oneflow en plattform för digitala avtal som omvandlar de statiska avtalen till dynamiska. Med dynamiska avtal och dokument så blir det lättare att använda samma dokument och avtal genom hela ditt arbetsflöde. Då många företag använder olika system för sina digitala processer så kan du med Oneflow få en sömlös övergång mellan dina olika processer vilket snabbar på arbetet mellan systemen. Hanteringen av dokument och avtal blir otroligt mycket enklare för alla som hanterar dessa men sitter i olika system. Det kan röra sig om anställningsavtal, säljavtal och offerter och alla andra dokument som behöver underskrifter.

Snabbare med elektronisk signering

Allting går otroligt mycket snabbare med hjälp av elektronisk signering. Tänk ändå så många gånger som vi hanterar underskrifter varje dag! Det blev extra kännbart när dessa avtal skulle skickas med post, smidigare med fax och otroligt lätt med elektronisk signering. Med Oneflow är det också lätt att ändra i dokumenten eftersom dom blir dynamiska och den elektroniska underskriften gör att du kan redigera ett dokument och få det underskrivet på bara några minuter om mottagaren är lika snabb.